پروژه ساخت اتاق بلدوزر

خانه/پروژه ساخت اتاق بلدوزر
image
image
portfolio

این پروژه با هف بومی سازی  در کارگاه همکار معدن ساخته شده است